Loader icon жүктеу

Бөлім

КОМИТЕТ ҚОҒАМДЫҚ ДЕНСАУЛЫҚТЫ ҚОРҒАУ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІНІҢ
010000, Қ. Нур-Султан, даң. Мәңгілік ел, ү. 8, кіреберіс 10
кеңсе телефоны: 8 (7172) 74-27-03, 74-27-04
e-mail: kooz@mz.gov.kz

Сайтының мәліметтері бойынша: http://kooz.mz.gov.kz/ru/kategorii/kontakty-centralnogo-apparata

 

Т.А.Ж

Лауазымы

жұмыс

телефон

электрондық мекен-жайы

1

Бекшин Жандарбек Мухтарович

Төрағасы

74-17-40 каб. 521

zh.bekshin@mz.gov.kz

 

Калдыбекова Алия Айтмухановна

қабылдау бөлмесі

74-17-40 каб. 521

a.kaldybekova@mz .gov.kz

2

Куанышбекова Роза Тохтаналиевна

орынбасары

Төрағасының

74-17-72 каб. 433

r.kuanyshbekova@mz .gov.kz

 

Абзалбекова Назира Тилеуовна

қабылдау бөлмесі

74-17-72 каб. 433

na.abzalbekova@mz .gov.kz

3

Шарип Берик Шарипович

орынбасары

Төрағасының

74-17-40 каб. 417

b.sharip@mz.gov.kz

 

Персоналды басқару қызметі

4

Сейтбеков Олжас Сейдахметович

жетекшісі

74-17-27 каб. 209

ol.seitbekov@mz .gov.kz

5

Ашимова Динара Ауганбаевна

бас сарапшы

74-18-04 каб. 207

di.ashimova@mz.gov.kz

6

Байкас Исатай Телеуханулы

бас сарапшы

74-27-12 каб. 207

i.baikas@mz.gov.kz

7

Тугельбаева Гульшат Аскеровна

бас сарапшы

74-27-12 каб. 207

gu.tugelbaeva@mz .gov.kz

8

Абдрахимова Асия Асатиллаевна

сарапшы

74-26-27 каб. 207

as.abdrakhimova@mz .gov.kz

 

Управление санитарно-гигиенического надзора

9

Рахимжанова Марал Тлеулесовна

жетекшісі

74-17-93 каб. 228

m.rakhimzhanova@mz .gov.kz

10

Егизбаев Мирасхан Мусаханович

бас сарапшы

74-18-85 каб. 216

m.egizbaev@mz .gov.kz

11

Кисабеков Нуржан Мухаметгалиевич

бас сарапшы

74-18-64 каб. 220

n.kisabekov@mz .gov.kz

12

Косалиев Алмат Ералиевич

бас сарапшы

74-19-68 каб. 220

a.kosaliev@mz.gov.kz

13

Сейтмагамбетова

Шаукиш

Аманжоловна

бас сарапшы

74-18-97 каб.216

sh.seitmagamb etova@mz .gov.kz

14

Тлегенова Сауле Жаксылыковна

бас сарапшы

74-18-64 каб. 220

s.tl egenova@mz .gov.kz

15

Уразбекова Жулдыз Ажитовна

бас сарапшы

74-19-68 каб. 220

zh.urazbekova@mz .gov.kz

16

Шаймерденова Гульмира Токеновна

бас сарапшы

74-18-85 каб.216

gu.shaimerdenova@mz .gov.kz

 

Басқармасы эпидемиологиялық қадағалау

17

Кожапова Роза Абзаловна

жетекшісі

74-17-80 каб. 211

r.kozhapova@mz.gov.kz

18

Абдирова Ботакоз Мнажовна

бас сарапшы

74-24-91 каб. 211

b.abdirova@mz .gov.kz

19

Азимбаева Нуршай Юсунтаевна

бас сарапшы

74-24-91 каб. 211

n.azimbaeva@mz .gov.kz

20

Акишева Лаура Исламбековна

бас сарапшы

74-18-62 каб.211

l.akisheva@mz .gov.kz

21

Жамалбекова Жанат Жаксылыковна

бас сарапшы

74-18-89 каб.213

zh.zhamalbekova@mz .gov.kz

22

Жумадилова Зауреш Бапановна

бас сарапшы

74-25-09 каб. 213

z .zhumadilova@mz .gov.kz

23

Катренова Айгуль Нургалиевна

бас сарапшы

74-25-08 каб. 211

a.katrenova@mz.gov.kz

24

Кошкарбаева Алия Сарсенбаевна

бас сарапшы

74-18-62 каб. 211

a.koshkarbaeva@mz .gov.kz

25

Омарова Динара Бекзатовна

бас сарапшы

74-18-62 каб.211

d.omarova@mz .gov.kz

26

Султанова Мейрим Жасараловна

бас сарапшы

74-18-89 каб. 213

mi .sultanova@mz .gov.kz

27

Утемуратова Альбина Ерболатовна

бас сарапшы

74-25-08 каб. 211

a.utemuratova@mz. gov. kz

 

Управление координации в области охраны общественного здоровья

28

Мушанова Зауреш Егинбаевна

жетекшісі

74-19-98 каб. 433/1

za.mushanova@mz.gov.kz

29

Койшыбаев Жасулан Жакаевич

бас сарапшы

74-26-91 каб. 433/1

zh.koishibaev@mz .gov.kz

30

Милибаева Рабига Тулеуовна

бас сарапшы

74-19-98 каб. 433/1

r.milibaeva@mz.gov.kz

31

Омарова Айнур Мейрамовна

бас сарапшы

74-27-06 каб. 420

ai.omarova@mz .gov.kz

32

Хамидулина Айгерим Талгатовна

бас сарапшы

74-26-91 каб. 433/1

aig.khamidullina@mz.gov.kz

 

Управление развития лабораторной службы

33

Мукажанова Сандугаш Ермековна

жетекшісі

74-17-59 каб. 249

s.mukazhanova@mz .gov .kz

34

Биболаев Ержан Б ауыржанович

бас сарапшы

74-26-23 каб. 255

e.bibol aev@mz .gov.kz

35

Кажибаева Асем Айдархановна

бас сарапшы

74-26-22 каб. 249

a.kazhibayeva@mz .gov.kz

36

Катышева Сандугаш Телагысовна

бас сарапшы

74-26-22 каб. 249

s.katysheva@mz.gov.kz

37

Рыскал Дана Келд1бекк;ызы

бас сарапшы

74-18-83 каб. 255

da.ryskul@mz.gov.kz

38

Такамбаева Елена Шаймуратовна

бас сарапшы

74-18-97 каб.216

e .takambaeva@mz .gov.kz

39

Шокаева Динара Габдулнасыровна

сарапшы

74-26-22 каб. 249

di.shokaeva@mz .gov.kz

 


Упавление контроля за техническими регламентами

40

Садубаева Айгерим Набиевна

жетекшісі

74-17-11 каб. 212

a.sadubaeva@mz.gov.kz

41

Ермекпаева Розалина Аскаровна

бас сарапшы

74-27-13 каб. 215

r.ermekpaeva@mz. gov.kz

42

Ерубаев Нуртуган Жаканович

бас сарапшы

74-20-88 каб. 215

n_erubaev@mz .gov.kz

43

Ибраимова

Мейрамгуль

Акимбековна

бас сарапшы

74-26-97 каб. 215

m.ibraimova@mz.gov.kz

44

Каскатаева Данагуль Кадыровна

бас сарапшы

74-21-37 каб. 215

d.kaskataeva@mz .gov.kz

45

Кожатова Гульшарат Еркинбековна

бас сарапшы

74-21-37 каб. 215

gu.kozhatova@mz .gov.kz

 

Басқармасы мен тексерулерді есепке алу және мемлекеттік қызметтер көрсетудің

46

Жолшоринов

Айтмаганбет

Жидебаевич

жетекшісі

74-18-10 каб. 224

a.zholshorinov@mz.gov.kz

47

Бекбергенова Бахыт Тынысовна

бас сарапшы

74-22-62 каб. 544

b.bekbergenova@mz .gov.kz

48

Кожанова Надежда Куванышевна

бас сарапшы

74-26-76 каб. 544

n.kozhanova@mz .gov.kz

49

Уакпаева Айгуль Сеитовна

бас сарапшы

74-22-62 каб. 544

a.uakpaeva@mz.gov.kz

 

Заң қызметі басқармасы

50

Сагимбекова Айсулу Тилепалдыевна

жетекшісі

74-15-20 каб. 510

a.sagimbekova@mz .gov.kz

51

Ибраева Нургуль Ильяшевна

бас сарапшы

74-26-37 каб. 518

n.ibraeva@mz. gov.kz

52

Имамбекова Майя Болатовна

бас сарапшы

74-26-37 каб. 518

m.imambekova@mz .gov .kz

53

Сабиев Бакдаулет Мынжанович

сарапшы

74-22-10 каб. 518

b.sabiev@mz.gov.kz

 

Экономика және қаржы басқармасы

54

Дусипов Нурбек Назарбаевич

жетекшісі

74-18-08 каб. 341

n.dusipov@mz.gov.kz

55

Альшорина Жансая Сейдегалимовна

бас сарапшы

74-19-82 каб. 343

zh.alshorina@mz .gov.kz

56

Досмаилова Айгуль Бейсембековна

бас сарапшы

74-20-04 каб. 341

a.dosmailova@mz.gov.kz

57

Жетписбаева Асель Кемеловна

бас сарапшы

74-18-84 каб. 343

a.zhetpi sbaeva@mz .gov. kz

58

Каратаева Диана Тулькибаевна

бас сарапшы

74-20-04 каб. 341

dia.karataeva@mz .gov.kz

59

Козбагарова Салтанат Оразбековна

бас сарапшы

74-20-04 каб. 341

s.kozbagarova@mz .gov.kz

60

Мусажанова Г ульнур Кадыровна

бас сарапшы

74-26-47 каб. 341

g.musazhanova@mz. gov .kz

61

Сулейменова

Гульмира

Нурахановна

бас сарапшы

74-26-47 каб. 341

g.zhunuspaeva@mz.gov.kz

62

Тлеугабылова Караша Каирбаевна

бас сарапшы

74-18-84 каб. 343

k.ismailova@mz.gov.kz

 

Әкімшілік қамтамасыз ету басқармасы

63

Дербис Тимур Мейрамбекулы

жетекшісі

74-16-40 каб. 247

t.derbis@mz.gov.kz

64

Абдишов Саян Калдыбаевич

бас сарапшы

74-17-55 каб. 235

sa.abdishov@mz.gov.kz

65

Душаева Айгуль Раульевна

бас сарапшы

74-18-21 каб. 235

a.dushaeva@mz.gov.kz

66

Сабиев Айкын Негметжанович

бас сарапшы

74-18-77 каб. 235

a.sabiev@mz.gov.kz

Жиынтық талдау және мониторинг басқармасы

67

Кенжебаев Амирхан Пазылович

жетекшісі

74-17-43 каб. 251

a.kenzhebaev@mz. gov.kz

68

Абжамиева Шарбану Бекбулатовна

бас сарапшы

74-27-11 каб. 251

sh.abzhamiyeva@mz.gov.kz

69

Амренова Жулдуз Бейсембаевна

бас сарапшы

74-26-78 каб. 251

zh.amrenova@mz .gov.kz

70

Ибраева Жанар Сансызбаевна

бас сарапшы

74-26-78 каб. 251

zh.ibraeva@mz .gov.kz

71

Мойнакова Сара Омирзаковна

бас сарапшы

74-27-11 каб. 251

s.moinakova@mz.gov.kz

 

Басқармасы тілдерді дамыту және құжат айналымы

72

Алпыскызы Г ульден

жетекшісі

74-15-45 каб. 101

g.alpyskyzy@mz.gov.kz

73

Естекова Г ульмира Абдигалиевна

бас сарапшы

74-23-03 каб. 101

g .estekova@mz .gov.kz

74

Жилкибаева Галия Гаппасовна

бас сарапшы

74-27-03 каб. 233

ga.zhilkibaeva@mz.gov.kz

75

Кабланбекова Г ульжихан Адильбековна

бас сарапшы

74-23-03 каб. 101

g .kablanbekova@mz .gov.kz

76

Казыбекова Урхия Саматовна

архивариус

74-19-84 каб. 233

u.kazybekova@mz .gov.kz

77

Мадиева Бахытнур Наурызбаевна

іс жүргізу бойынша инспектор

74-27-03 каб. 233

b.madieva@mz .gov.kz

78

Оразалиева Айжан Рашидовна

іс жүргізу бойынша инспектор

74-27-04 каб. 233

a.orazalieva@mz.gov.kz

79

Полищук Зарина Сакеновна

іс жүргізу бойынша инспектор

74-37-44 каб. 015А

z.polishyk@mz.gov.kz

 


Басқармасы медициналық қызметті бақылау

80

 

жетекшiсi 

74-18-20 каб. 563

 

81

Мамаева Анар Маратовна

бас сарапшы

74-18-20 каб. 563

an.mamaeva@mz.gov.kz

82

Сарымсаков Батырхан Нурлыбекович

бас сарапшы

74-26-48 каб. 563

b.sarymsakov@mz .gov.kz

83

Сапарова Сандугаш Есеновна

бас сарапшы

74-26-36 каб. 563

s.saparova@mz. gov.kz

84

^уанышбай Жаннат Сершкызы

бас сарапшы

74-26-36 каб. 563

zh.kuanyshbai@mz.gov.kz

85

Жанурова Ализа Адилгереевна

бас сарапшы

74-26-11 каб. 563

a.zhanurova@mz .gov.kz

86

Шоканова Ботакоз Кайркешовна

бас сарапшы

74-26-48 каб. 563

b.shokanova@mz .gov.kz

Басқару, үйлестіру және мемлекеттік қызметтерді көрсету саласындағы медициналық


қызмет

87

Тажибаева Г улзира Налибавена

Басшысының м. а.

74-21-45 каб. 565

g.tazhibaeva@mz .gov.kz

88

Досходжаев Асет Берикович

бас сарапшы

74-19-92 каб. 565

a.doskhodzhaev@mz .gov.kz

89

Маханбет Мeлдiр

бас сарапшы

74-19-92 каб. 565

m.makhanbet@mz .gov .kz


Қолданбасын орнатыңыз:
1) Ашыңыз сайты Safari
2) сақтау Түймешігін түртіңіз
3) Қосу экран үйге